ห้องที่ออกแบบมาจากภาพวาดที่มีชื่อเสียง

ผลงานครั้งนนี้ ถูกออกแบบจาก บริษัท NeoMam จากสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษนั้นเอง โดยได้ออกแบบห้องต่างๆจากภาพที่มีชื่อเสียง เช่น ‘The Bedroom’ ของ Vincent Van Gogh และอีกมากมายที่เป็นประวัติศาสตร์ จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลย

ข้อมูลเพิ่มเติม :  homeadvisor.com | neomam.com | Facebook


1.‘The Bedroom’ by Vincent Van Gogh

ภาพต้นฉนับ

ห้องที่ออกแบบ

2.‘Interior with restful paintings’ by Roy Lichtenstein

ภาพต้นฉนับ

ห้องที่ออกแบบ

3.‘Interior (My Dining Room)’ by Wassily Kandinsky

ภาพต้นฉนับ

ห้องที่ออกแบบ

4.‘Interior’ by Konstantin Korovin

ภาพต้นฉนับ

ห้องที่ออกแบบ

5.‘The Sun Shine on the Corner’ by Grant Wood

ภาพต้นฉนับ

ห้องที่ออกแบบ

6.‘Empress Alexandra Feodorovna’s Sitting Room, Cottage Palace, St. Petersburg, Russia’ by Eduard Petrovich Hau

ภาพต้นฉนับ

ห้องที่ออกแบบ


ที่มา : boredpanda