นักวิจัยคาด 5 อาชีพที่จะมาแรงในปี 2030

ใครๆ ก็สงสัย อยากรู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง? คำถามต่างๆ ที่พุดขึ้นมาในหัว…เช่น ใครจะเป็นนายกในอีก 1 ปีข้างหน้า? เมื่อไหร่เราจะได้นั่งรถไร้คนขับ? ฯลฯ แต่ดูเหมือนว่าจะมีคำตอบหนึ่งที่นักวิจัยได้คาดการณ์ไว้อยู่แล้ว นั่นก็คือ ในอีก 1-2 ทษวรรษข้างหน้า แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานจะเป็นไปในทิศทางใด?

อาชีพครู

งานวิจัยหนึ่งจากองค์กร The McKinsey Global Institute คาดเดาว่าภายในปี 2030 นั้น “การทำงานที่ต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์(ครู) จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น ตรงกันข้ามกับงานที่ต้องประมวลผลข้อมูล
(นักบัญชี)” เพราะว่าระบบอัตโนมัติ (AI & Bot) จะเข้ามาแทนที่งานของพวกนักวิเคราะห์ข้อมูลและการเงินมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นเอง

อาชีพผู้จัดการ

“Soft skills” หรือ ทักษะด้านอารมณ์ เช่น การจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น ยิ่งประกอบกับการมีวุฒิการศึกษาระดับสูงๆ ก็ยิ่งดีใหญ่ เพราะงั้น สมัครงานครั้งหน้า อย่าลืมนำเสนอความสามารถในการเป็นผู้นำของตัวเอง หรือแสดงวุฒิปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ (MBA)

อาชีพดูแลผู้สูงอายุ

ทั่วโลกกำลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ ธุรกิจการดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Healthcare) จึงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว “ภายในปี 2030 ประชากรที่มีอายุเกิน 65 ปีจะเพิ่มมากขึ้น เป็นอย่างน้อย 300 ล้านคนทั่วโลก และถ้าหากไม่มีคนเข้ามาทำงานด้านนี้เพิ่มขึ้น แค่ในสหรัฐฯ จะขาดแคลนคนดูแลผู้สูงอายุถึง 350,000 คนเลยทีเดียว”

ที่ปรึกษาด้านไอที

เป็นที่รู้กันดีว่า ในอนาคตเทคโนโลยีประเภท ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และ Big Data จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต ซึ่งจะทำให้ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านไอที มีความต้องการมากยิ่งขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรมากกว่า 20-50 ล้านตำแหน่งทั่วโลกเลยล่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : sumrej.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *