สีของความสดใส ร่าเริง “Living Coral” สี Pantone แห่งปี 2019!

ในแต่ละปี ทีมงานของ The Pantone Color Institute™ จะต้องวิเคราะห์เทรนด์จากอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการคัดเลือกสีประจำปี ทั้งจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ การเดินทาง ศิลปะ ศิลปินหน้าใหม่ แฟชั่น ดีไซน์ทุกแขนง ไลฟ์สไตล์ และสภาวะทางสัมคมในยุคนั้นๆ หรือบางทีก็อาจมาจากเทคโนโลยีใหม่ๆ วัสดุ และผิวสัมผัสใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อสี รวมทั้งโลกโซเชียลมีเดียที่ส่งผลต่อความสนใจของคนทั่วโลกด้วย

ส่วนใหญ่ผู้คนจะเข้าใจว่าสีประจำปีของ Pantone จะเป็นสีที่ส่งอิทธิพลในอนาคตกับอุตสาหกรรมทั้งหมดทั้งมวลในอนาคต แต่แท้จริงแล้วสีประจำปีไม่ใช่การคาดเดาเทรนด์ในอนาคต แต่เป็นสิ่งที่สะท้อนเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน และสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนสิ่งที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรม ณ ขณะนั้นต่างหาก

Pantone 16-1546 Living Coral หรือสีส้มปะการังเป็นสีแห่งปีค.ศ. 2019 เป็นสีที่แสดงถึงความมีชีวิตชีวา ร่าเริง อบอุ่น ความกระตือรือร้น และเต็มไปด้วยพลังงาน มากจากการที่เราทุกคนโหยหาประสบการณ์ต่างๆ ในโลกจริง รวมถึงแสวงหาความใกล้ชิด เชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะชีวิตประจำวันของเราทุกคนถูกครอบงำโดยเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สี Living Coral จึงเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตโมเดิร์นที่เรากำลังเผชิญอยู่

โดยสีส้มปะการังอันสดใสนี้ เป็นสีที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปในธรรมชาติ ซึ่งให้ความรู้สึกคุ้นเคย เปี่ยมไปด้วยความปรารถนา และแรงกระตุ้น แต่ก็ยากที่จะจับต้อง เฉกเช่นปะการังสีส้มใต้ท้องทะเลลึกที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางของระบบนิเวศน์ อันเป็นที่พักอาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหลากชนิด ไม่ต่างกับเราทุกคนที่ต้องการสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัย มีความสุข สามารถมอบความอบอุ่นและความสบายใจให้กับเรา ท่ามกลางการดำเนินชีวิตในสังคมที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งนั่นเอง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :